Tal com us introduíem al primer article, dedicar-se professionalment a la comunicació i més concretament a la comunicació dins de les xarxes socials suposa molt més del que a primera vista ens podem imaginar. En aquest article us volem explicar de primera mà com funcionem internament.

Com haureu vist no disposem de catàleg de serveis amb tarifa de preus pròpiament dit i això és així perquè creiem que cada persona és diferent i com a client les seves necessitats poden variar. En primer terme explicar que nosaltres som un equip de professionals que conjuguem la comunicació online amb la realització multimèdia.

Actualment dividim el nostre temps i coneixement en:

*Crear plans de Social Media

*Fer les comunicacions a les xarxes socials

*Crear un catàleg o biblioteca d’imatges i vídeo

*Els esdeveniments

Què és un pla social media?

El pla social media, és agafar l’estratègia que es desenvolupa fora de les xarxes o sigui podríem dir l’estratègia offline i convertir-la en una estratègia online.

Aquí plantegem els diferents objectius que tenim i les xarxes socials que utilitzarem per fer-ho.

Cap estratègia té sentit sense uns objectius a perseguir, així doncs és important conèixer quins aspectes es volen comunicar i de quina manera ho farem, saber el llenguatge que utilitzarem, quines promocions es faran i altres accions.

Hem d’aconseguir transmetre el valor afegit que tenim com a empresa o institució.

Un cop sabem què és el que volem dir i de quina manera, hem de crear una biblioteca d’imatges recurs per a les publicacions. Personalitzar el contingut és el que ens pot donar un to diferent a les nostres publicacions.

Amb el pla estructurat i finalitzat tindrem la guia que s’utilitzarà i se seguirà per crear a continuació el calendari de publicacions.  Aquest calendari és el pas previ a realitzar la tasca de community manager.

 

Com fem les publicacions a les xarxes socials?

Aleshores amb una estratègia de continguts, ens posem a fer el calendari tal com us introduíem abans, aquí fixarem els dies, hores i nombre de publicacions que farem per aconseguir aquells objectius marcats al pla de social media.

Aquest calendari s’ha de fer i és molt important per així no deixar enrere cap dels objectius proposats a comunicar. La tasca de community manager és aquesta de crear, publicar i dinamitzar les xarxes socials un cop es té l’estratègia online creada.

 

Perquè un catàleg d’imatges o vídeos personalitzats?

És molt important en aquests moments de saturació de continguts cridar l’atenció i els continguts visuals ho fan.

De forma narrativa és possible expressar-se de diferents maneres i la nostra passió per la comunicació ens porta més enllà de la comunicació escrita complementant amb imatges allò que volem expressar.

esquemabeartbeyou_ok